کارکنان


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی پست الکترونیکی عکس
لیلا کیانی مسئول دفترمدیرعامل

 36268626 داخلی 101

leilakiani@gmail.com

      

فروغ ریاضی فر  کارشناس امور فناوری اطلاعات  36268626 داخلی 106 foroughrzf78@gmail.com    
حسین گزنی

کارشناس بازاریابی

36268626 داخلی 104 hosseingazni@gmail.com

 

 

 

 طاهره شفیعی  کارشناس واحد حسابداری  36268626 داخلی 109  elahe71shafiee@gmail.com    
 زهرا القونه  کارشناس ارشد آموزش دپارتمان زبانهای خارجی و بیمه   32228626 داخلی 111  zahraalghooneh@gmail.com     
نجمه زاهدانی شیرازی کارشناس ارشد امور ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت 36268626 داخلی 103 shirazi.n2014@gmail.com  
ندا قبادی کارشناس فروش