یکشنبه 10 اسفند 1399

دپارتمان اصناف نمایشگاهی

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- شیوه برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی
- نقش روابط عمومی در ارتقاء فعالیت های نمایشگاهی
- چگونگی مدیریت در نمایشگاههای بین المللی
- بازاریابی نمایشگاهی و نقش آن در فروش بیشتر


 

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
16 15 نفر 300000 تومان