دوشنبه 7 بهمن 1398

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

مدت: 52ساعت

محتوای دوره :

- مـبانی صادرات
- مـراحل گردش کار در صادرات
- ایـنکوترمز 2010
- مـفاد مندرج در قراردادهای تجاری
- مـفاد مندرج در پیش فاکتور
- روشـهای پرداخت بین الملل
- اسـناد بازرگانی خارجی


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
52 ساعت 0 نفر 0