پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی


 

توضیحات دوره

این دوره آموزشی با رویکردی عملی به بررسی کلیه موارد و شرایط پرکاربردترین قراردادهای بین المللی می پردازد

قرارداد بیع بین المللی در تجارت بین الملل نقش ممهم و محوری دارد و قراردادهای دیگر نظیر حمل و نقل و بیمه جهت تسهیل اجرای آن بوجود آمده‌اند؛ افزون بر این بسیاری از مسائل حاکم بر بیع بین المللی، در خصوص دیگر معاملات در تجارت بین الملل نیز بکار می‌رود. در واقع قرارداد بیع بین المللی ویژگی‌های دارد که در قراردادهای بیع داخلی مشاهده نمی‌گردد.

در قراردادهای بیع داخلی نظام حقوقی داخلی حاکم بر قرارداد، مشخص است و طرفین قرارداد با مراجعه به حقوق داخلی از چارچوب حقوقی آن اطلاع می‌یابند، یعنی تنها مساله در بیع داخلی، اطلاع از قوانین داخلی است.در حالی که در بیع بین المللی، فروشنده و خریدار در دو کشور متفاوت اقامت دارند، از این رو قرارداد بیع بین المللی وابسته به چند نظام حقوقی است. فروشنده از یک کشور، کالایی را به خریدار مقیم کشور دیگر می‌فروشد، اجرای قرارداد انتقال کالا یا هر شی‌ء و خدمتی از کشوری به کشور دیگر است، چه بسا نظام حقوقی دو کشور خریدار و فروشنده با هم تفاوت داشته باشد و قواعد متقاوتی بر انعقاد قرارداد و آثار آن حاکم شود.

از این رو تنظیم قرارداد بیع بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و وقوف به ساز و کارهای حقوقی حاکم بر آن برای دست اندرکاران این امر ضروری می نماید. بر این اساس در این دوره به تشریح مبانی و اصول مقدماتی تنظیم قراردادهای بین المللی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

محتوای دوره:

 1. تعریف قراردادهای بین المللی
 2. توافق های اولیه
 3. قراردادهای عدم افشا، عدم رقابت، عدم دور زدن
  ب)اصول تدوین قراردادهای بین المللی
 4. واژه شناسی قراردادها
 5. اصول قراردادهای بین المللی در اسناد سازمان ملل
 6. اصول عمومی
  ج)بررسی شروط مشترک در قراردادهای بین المللی
 7. طرفین، موضوع، مدت
 8. هزینه ها، خسارات، تعهدات طرفین
 9. حل اختلافات، قانون حاکم، فورس ماژور
 10. یکپارچگی قرارداد، فسخ قرارداد، ضمائم
  د) مروری کلی بر قراردادهای مهم در بازرگانی بین المللی
 11. قرارداد بیع بین المللی
 12. قرارداد نمایندگی
 13. قرارداد سرمایه گذاری مشترک
 14. قرارداد فرانچایز
 15. قرارداد پیمانکاری
 16. قراردادهای توزیع و تامین

مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
40 ساعت 15 نفر 1290000 تومان