پنج شنبه 19 تیر 1399

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- اشاره کلی به معنا و مفهوم و سطوح عملیات صادرات
- شناسایی کالاهای مزیت دار داخلی و مفهوم مزیت نسبی و مزیت رقابتی
- روش های ایجاد ارزش افزوده در صادرات
- مراحل عمده تصمیم گیری در بازاریابی صادرات
- رقابت و موانع رقابتی در صادرات
- استراتژی های ورود به بازارهای خارجی
- مدل انتقال از قابلیت ها در صادرات
- تجربه چین در ورود به بازارهای جهانی
- تجربه ترکیه در ورود به بازارهای آسیای میانی
- پرسشنامه آمادگی برای صادرات

مدت: 8ساعت

________

کتاب های مرتبط:

- مدیریت بازاریابی صادرات

- بازاریابی صادراتی با نگرش عملیاتی

 


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
8 20 نفر 162000 تومان