دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

دپارتمان آموزش زبان های خارجی(شعبه مرکزی)

دوره های آموزشی

.

در دنیای امروز ارائه مطلب یکی از ارکان تاثیرگذار در برگزاری جلسات کاری می­باشد. چگونگی آغاز یک ارائه، نحوه­ی ارائه و به پایان رساندن آن، موفقیت امور را تضمین می کند. «مهارت ارائه‌ی مطلب» در راستای این مهم طراحی شده است. این دوره در 30 ساعت تشکیل می‌گردد.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد