دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

دپارتمان آموزش زبان های خارجی(شعبه مرکزی)

دوره های آموزشی

.

امروزه ایمیل اغلب جایگزین تماس­های تلفنی یا نامه­نگاری شده است. همانند آنچه که در مکاتبات یا مکالمات تلفنی ملزم به رعایت آن هستیم، مکاتبه از طریق ایمیل نیز شامل یک سری قوانین و اصول می­باشد که یکی از مهمترین اصول آن درک صحیح از پیام و پاسخ سریع و دقیق به آن می­باشد. این دوره در 30 ساعت تشکیل می‌گردد.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد