دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

دپارتمان آموزش زبان های خارجی(شعبه مرکزی)

دوره های آموزشی

.

بالا بردن مهارت مکاتبات بازگانی انگلیسی باعث پیشرفت و ارتقای موقعیت شغلیتان می شود. دوره­ی «مکاتبات بازرگانی به انگلیسی» شما را با نحوه­ ی بستن قراردادهای تجاری، ویرایش این قراردادها، بار معنایی لغات در قراردادهای تجاری، ایمیل­ های بازرگانی، نامه ­نگاری تجاری آشنا می­کند. این دوره برای شرکت­ هایی که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می­کنند بسیار مناسب است. این دوره در 30 ساعت تشکیل می­گردد.


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
30 10 نفر 320000 تومان