چهار شنبه 7 مهر 1400

دپارتمان آموزش های مدیریت پروژه

دوره های آموزشی

.

محتوای دوره:

- مفاهیم و اصول مدیریت پروژه
- مدیریت محدوده
- مدیریت زمان
- مدیریت هزینه
- مدیریت کیفیت پروژه
- مدیریت منابع انسانی پروژه
- مدیریت ارتباطات پروژه
- مدیریت ریسک پروژه
- مدیریت تدارکات پروژه

سوابق سخنران:

- مديربرنامه ريزی و کنترل پروژه شرکتها
- رئيس تدارکات پروژه
- مدير پروژه پلی اتيلن


مدت دوره(ساعت) ظرفیت قیمت ثبت نام
32 15 نفر 645000 تومان