دوشنبه 3 آبان 1400

آموزش

 

یکی از اصلی ترین و ضروری ترین الزامات ورود به بازار کار و اشتغال، برخورداری از مهارت های شغلی است. مهارت شغلی را می توان بکارگیری دانش های آموخته شده در مقام عمل ، نامید.

آموزش های دانشگاهی به هیچ وجه تکافوی نیاز مخاطبین را برای ورود به عرصه کسب و کار نمی نماید لذا فراگیری مهارتهای عملی انجام مشاغل در قالب آموزشهای کاربردی تحت نظر اساتیدی که سابقه امور اجرایی در زمینه های شغلی ذیربط را دارا بوده، میسر می باشد.علاوه بر این، کارکنان شاغل در سازمانهای دولتی و خصوصی و فعالین مختلف پست های سازمانی برای انجام وظایف شغلی شان نیاز به گذراندن آموزشهای پایه و روزآمد مرتبط با شغل خود را دارند.

 

از الزامات موفقیت سازمانها، منابع انسانی آنها هستند که به صورت کارآمد در جهت انجام اهداف سازمانی، فعالیت های شغلی خود را متمرکز کرده و انجام می دهند.

 

لذا مجهز بودن مدیران به بینش روز مدیریتی و جاری نمودن آن در شریان های سازمان تحت مدیریتشان، زمینه های بالندگی سازمان ها را فراهم خواهد نمود.

 

اطلاع از آخرین تغییرات محیط کسب و کار در داخل و فضای بین الملل موضوعیست که مدیران و کارکنان و به طور کلی همه فعالین عرصه کسب و کار باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند و پیرو آن هماهنگی مدبرانه با تغییرات محیطی کسب و کار و بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریتی در حوزه های مختلف مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش و ... کمک شایان توجهی به پایداری در فضای رقابت های تنگاتنگ کاری می نماید.

 

در پایان این مبحث ، به شما خواننده محترم پیشنهاد می دهیم در هر مرتبه ای از فعالیت شغلی خود که هستید، برای حصول موفقیت و موفق ماندن، به صورت مستمر آگاهی های شغلی و اجتماعی خود را بروز و پویا بسازید و به آموزش به عنوان یکی از اقلام حیاتی و اساسی زندگی روزمره و شغلی خود بنگرید.

 

ما درمجموعه مرکز آموزش بازرگانی استان فارس تلاش خود را بر این گمارده ایم که با انجام کار تخصصی و کارشناسانه، نیازهای آموزشی عرصه های مختلف شغلی و نیازمندی های مهارتی فعالین کسب و کار را در حیطه های مختلف مدیریتی، صنعت، خدمات، بازرگانی ، فروش،  بازاریابی و ... شناسایی  نموده سپس به طراحی صحیح دوره و پس از آن معرفی برنامه های آموزشی جهت بهره مندی علاقه مندان مبادرت می ورزیم .ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده شما ، ما را در انجام هر چه بهتر وظایف باری خواهد نمود.

 

خواهشمندیم پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل shiraz.farsbtc@gmail.com ارائه فرمایید.