بازاریابی خدمات تجاری


توضیحات

فرآیند بازاریابی

در شکل مدلی پنج‌مرحله‌ای برای فرایند بازاریابی به تصویر در آمده است. در چهار مرحله اولیه، شرکت سعی در درک مصرف‌کنندگان، تولید ارزش برای مشتری و ایجاد رابطه‌ای مستحکم با او دارد. در گام نهایی، شرکت پاداش خود را از ایجاد ارزش برای مشتری کسب می‌کند. با ایجاد ارزش برای مشتری، شرکت پاداش خود را به شکل فروش، سود و سرمایه‌ای از جنس رابطه طولانی‌مدت با مشتری دریافت می‌کند. (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۸)