کارآفرینی سازمانی


توضیحات

کتاب «کارآفرینی سازمانی» به منظور تشریح همین موضو و کمک به دانشجویان و سازمان‌ها در سه حوزه تدوین شده است:

اول: اصول اساسی کارآفرینی سازمانی

دوم: طراحی سازمان‌های کارآفرین

سوم: عملکرد مستمر کارآفرینی

 

مطالعه این کتاب را به همه کارآفرینان و علاقه‌مندان به کارآفرینی توصیه می‌کنیم.