PET


  • آزمون PET

آزمون PET   توسط دانشگاه کمبریج انگلستان برگزار می‌شود. این آزمون مخصوص افرادی است که سطح زبان متوسطی دارند. افرادی که نمره قابل قبولی در این آزمون به‌دست بیاورند، می‌تواند به‌راحتی با انگلیسی‌زبان‌ها در محیط‌ کار یا دانشگاه و حتی موقعیت‌های اجتماعی، ارتباط برقرار کنند. مدرک این آزمون مورد قبول بسیاری از کارفرمایان و حتی دانشگاه‌های معتبر جهان است. در مرکز آموزش زبان FarsBTC  دورۀ آمادگی آزمون  PET در یک ترم 20 جلسه‌ای برگزار می‌شود.