PTE


  • آزمون PTE

آزمون زبان پیرسون  PTE یک آزمون بین‌المللی تعیین سطح زبان انگلیسی همانند آزمون‌های IELTS و TOFEL است که در دو دسته عمومی و آکادمیک برگزار می‌شود. این آزمون به صورت فعلی از سال 2009 در سراسر جهان برگزار می‌شود و نتایج آن مورد قبول اکثر کشورهای اروپایی و استرالیا است. این آزمون درحال حاضر در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر پذیرفته شده است. بسیاری از سازمان‌ها نیز برای پذیرش متقاضی به ‌عنوان کارآموز، مدرک این آزمون را درخواست می‌کنند.  در مرکز آموزش زبان FarsBTC  دورۀ آمادگی آزمون  PTE در یک ترم 20 جلسه‌ای برگزار می‌شود.