دوره‌های کودک


  • دوره‌های ترمیک کودک

دوره‌های آموزش زبان انگلیسی کودک، مخصوص رده سنی 12-8 سال است که در 10 ترم 20 جلسه‌ای غیرفشرده برگزار می‌گردند. هدف اصلی در دوره‌های ترمیک کودک، علاقه‌مند کردن کودکان به زبان انگلیسی در محیطی آرام با بهره‌گیری از شعر و بازی می‌باشد. تأکید این دور‌ه‌ها بر روی تقویت مهارت گفتاری (مکالمه زبان انگلیسی) زبان‌آموزان است تا پس از گذراندن هر ترم، به‌راحتی بتوانند از تمامی ساختارها و کلمات نو آموخته خود در مکالمه زبان‌انگلیسی  به‌صورت کاربردی استفاده نمایند