دور‌ه‌های زبان ویژه دانشجویان ارشد و دکتری


  • دوره‌های زبان ویژۀ دانشجویان ارشد و دکتری

دوره‌های زبان ویژۀ دانشجویان ارشد و دکتری با هدف آماده‌سازی آن‌ها برای شرکت در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین  شرکت در آزمون‌های معافی و بسندگی که خاص برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شیراز است،  طراحی شده‌اند.