دوره‌های زبان انگلیسی بازرگانی ترمیک


  • دوره‌های زبان انگلیسی بازرگانی ترمیک

در دوره‌های زبان انگلیسی بازرگانی ترمیک مرکز آموزش زبان FarsBTC، زبان عمومی بر پایۀ نیازهای بازرگانی و تجاری آموزش داده می‌شود و بعد از رسیدن به سطح موردنظر به مواردی نظیر ساختارها و لغات و اصطلاحات مربوط به حوزۀ بازرگانی پرداخته می‌شود.  این دوره‌ها با هدف مکالمات و مکاتبات بازرگانی موردنیاز طراحی شده‌اند. شرکت در این دوره‌ها برای افرادی که مشتاق به برگزاری جلسات بازرگانی با شرکت‌های خارجی هستند، افرادی که با انگلیسی تجاری سروکار دارند، علاقه‌مندان به استخدام در شرکت‌های خارجی و فعالین بخش بازرگانی بین‌الملل (صادرات و واردات) ضروری است. این دوره‌ها در 10 ترم 20 جلسه‌ای برگزار می‌شوند.