دوره‌های نوجوان


  • دوره‌های ترمیک نوجوان

دوره‌های آموزش زبان انگلیسی نوجوان مخصوص رده سنی  17-13 سال است که در 8 ترم 20 جلسه‌ای غیرفشرده برگزار می‌گردند. هدف نهایی در دوره‌های نوجوانان این است که بتوانند روان و صحیح انگلیسی صحبت کنند و  همچنین بتوانند از دانسته‌های خود به بهترین شکل برای ساختن جملات انگلیسی و برقراری ارتباط در موقعیت‌های مختلف استفاده نمایند.