خدمات مشاوره


هلدینگ آموزشی – پژوهشی مرکز آموزش بازرگانی فارس و موسسه تصمیم سازان جنوب با بهره مندی از ظرفیت خدمات تخصصی در حوزه آموزش – پژوهش و مشاوره نسبت به طرح ریزی و طبقه بندی خدمات مشاوره مورد نیاز فعالین اقتصادی نموده است .

محیط ناپایدار و متغیر کسب و کار هزاره سوم لزوم و ضرورت حرکت های حساب شده را در عرصه کسب و کار صدچندان نموده است فلذا به تمامی فعالین اقتصادی توصیه می شود برای پایداری خود در عرصه پر رقابت کسب و کار ترسیم نمودار حیات و رشد و بلوغ کسب و کارشان به طور مستمر از آموزش ها و مشاوره های حرفه ای در کسب و کارشان بهره لازم را ببرند.

در ادامه از علاقمندان دعوت می شود جهت دریافت خدمات مشاوره فرم های مرتبط را تکمیل و ارسال نمایند.

کارشناسان ما در واحد مشاوره ، اطلاعات فرم ها را مطالعه نموده و در اسرع وقت برای تنظیم جلسات مشاوره ای با شما هماهنگ خواهند نمود .