خدمات ما


• اولین و بزرگترین مرکز برگزارکننده دوره ها و سمینارهای آموزشی تخصصی حوزه کسب وکار (صنعت،معدن،تجارت و خدمات)و تخصصی بازرگانی و تجارت

• سابقه اجرایی طرحهای آموزش مرتبط با WTO,E-Business به صورت تخصصی در سطح کشور

• دارای مجوز صلاحیت آموزش کارکنان دولت در حیطه اداری و مالی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با نام موسسه توسعه اقتصادی تصمیم سازان جنوب

• دارای تاییدیه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نام موسسه توسعه اقتصادی تصمیم سازان جنوب

• دارای تاییدیه از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

• نماینده انحصاری فروش کتب تخصصی بازرگانی، نشریات و سایر محصولات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در استان فارس

• تنها مرکزتخصصی آموزش زبان بازرگانی

• مجری آموزش کاربران سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در استان فارس

• صدور خدمات گواهی امضای الکترونیکی در استان فارس (Registeration Authority)

• برخورداری از کلینیک مشاوره بازرگانی