کارکنان


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن داخلی پست الکترونیکی عکس
لیلا کیانی مسئول دفترمدیرعامل

 07136268626
داخلی 101

leilakiani@gmail.com

      

مجید زارع سرپرست بهبود سیستم‌ها  07136268626
داخلی 103
zaremajiid@gmail.com    
حسین گزنی

کارشناس ارشد بازاریابی

07136268626 داخلی 104 hosseingazni@gmail.com

 

 

 

 طاهره شفیعی  کارشناس ارشد واحد حسابداری  07136268626
داخلی 109
 elahe71shafiee@gmail.com    
 زهرا القونه  کارشناس ارشد آموزش دپارتمان زبانهای خارجی و بیمه   07136268626
داخلی 111
 zahraalghooneh@gmail.com     
ندا قبادی کارشناس ارشد فروش 07136268626
داخلی 105
   
فردین نوذری کارشناس ارشد انفورماتیک 07136268626
داخلی 105