مدرس دوره‌های کسب و کار


با توجه به اینکه مرکز آموزش بازرگانی فارس به عنوان مرجع تخصصی آموزش‌های کسب و کار و آموزش و مشاوره اختصاصی تجارت فعالیت می‌نماید از مدرس و مشاور صاحب سوابق تجربی مرتبط در زمینه‌های بازاریابی/ امور تنظیم قراردادها/ صادرات/ واردات / ترخیص کالا/ مدیریت سازمانی / پیاده سازی سیستم و استانداردها / ایمنی و HSE دعوت به همکاری می‌نماید.

متقاضیان تدریس دعوت می‌شود وارد این پیوند شده و با تکمیل فرم مشخصات خود پیگیر جلسه مصاحبه تدریس شوند همچنین شماره تلفن 36268626 داخلی 103 و یا شماره 09016088192 جهت پاسخگویی آماده می‌باشد.