نمونه سوالات آمادگی آزمون کارگزاری در گمرک


توضیحات

فصل اول: کلیات

اول. قواعد عمومی طبقه‌بندی        

دوم. ارزش‌گذاری در گمرک         


فصل دوم: متن قواعد عمومی

قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ‌شده               

 

فصل سوم: نمونه سئوالات طبق قانون گمرک مصوب آبان ماه 1390 و لایحه اصلاح قانون

تعرفه         

پاسخ نمونه‌سئوالات      

 

فصل چهارم: دانستنی‌هایی برای کسب مهارت بیشتر

بخش اول- طبقه‌بندی کالا در گمرک (تعرفه)                 

بخش دوم- قانون گمرک