مدیریت استراتژیک بازاریابی


توضیحات

بازاریابی هم یک هنر و هم یک علم است[1]. بسیاری از شاغلان در این زمینه، بازاریابی را به عنوان یک هنر می‌بینند که در آن کشف و خلّاقیت نقش عمده‌ای را بازی می‌کند؛ که این، دیدگاهی محبوب به‌خصوص در حوزه‌های تبلیغات و فروش است. با این حال، اگر برنامه‌های بازاریابی اصولاً مبتنی بر کشف و خلّاقیت باشند، از تاثیر و اعتبار کمتری برای مدیریت ارشد، ذی‌نفعان و سهام‌داران شرکت برخوردار خواهند بود. آنچه به بازاریابی، اهمیت و تاثیر در حال رشد می‌دهد، توسعه و استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای تحلیلی و علمی است.

 

طی دهه‌های گذشته، حوزه بازاریابی از ابزار متعددی استفاده کرده است. آن‌ها به تعریف اهداف بازاریابی و بازارهای هدف کمک می‌کنند و جایگاه سازی، تمایز و برندگذاری را تسهیل می‌نمایند. با این حال، این ابزارها معمولاً در متون درسی بازاریابی پراکنده شده‌اند و قادر به گردآوری در چارچوب مشخصی نیستند. در اینجا، نقش منحصربه‌فرد مدیریت استراتژیک بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است. در این کتاب به صورت فشرده، ابزارهای اصلی و فرآیندهای تصمیم‌گیری مورد استفاده در برنامه‌ریزی و کنترل بازاریابی ارائه شده است.