زبان صورت


توضیحات

مشخصات کتاب

نویسنده
مترجم محسن عبداللهیان
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 210 صفحه
دسته بندی روانشناسی
تاریخ انتشار
شابک 4689649789789644684722
قیمت 135000
زبان persian