دوره‌های بزرگسال


  • دوره‌های ترمیک بزرگسال

دوره‌های آموزش زبان انگلیسی بزرگسال مخصوص ردۀ سنی 18 سال به بالا است که در 8 ترم 20 جلسه‌ای غیرفشرده برگزار می‌گردند. هدف نهایی در دوره‌های بزرگسال، کمک به زبان‌آموزان جهت بهبود سطح دانش زبانی و توانمندسازی آن‌ها جهت ایجاد ارتباط با افراد کشورهای مختلف در محیط‌های آکادمیک، کسب‌وکار و سفرهای خارجی می‌باشد